SEMINARJI ŽIVLJENJA V SVETEM DUHU

Posted in Seminarji življenja v Duhu

Seminarji

Prirejamo seminarje življenja v Duhu na katerih se s predavanji in poglobljeno vodeno osebno molitvijo pripravimo na izročitev svojega življenja Jezusu Kristusu.

Kaj je izlitje Svetega Duha? To ni nov zakrament, vseeno pa je velik dar, milost. Je osebno srečanje z živim Bogom.

»Molitev za »krst v Svetem Duhu« ali izlitje Svetega Duha je molitev osebne izročitve svojega življenja Gospodu Jezusu Kristusu. Pogosto ta dogodek spremlja glosolalija ali govorjenje v jezikih.«