Šola za animatorje

Posted in Srečanja ||Organizirani dogodki KKP

Sola za animatorje

Šola za animatorje je namenjena ljudem vseh starosti, ki so člani karizmatičnih molitvenih oziroma slavilnih skupin in so pripravljeni podariti nekaj svojega časa, da se formirajo za vodenje molitve oziroma slavljenja znotraj Katoliške karizmatične prenove.

Vzemite moč iz milosti, ki je v Kristusu Jezusu. Položite na zanesljive ljudi, kar ste slišali od mene preko veliko prič, tako da bodo v zameno mogli učiti druge.

(2 Tim 2:1-2)

Cilj šole za animatorje je sprejeti poklicanost in usposobiti nove animatorje, hkrati pa okrepiti in spodbuditi sedanje. Kandidate za animatorje predlaga njihovo molitveno občestvo, v katerem sodelujejo, in se ne morejo predlagati sami.

Šola za animatorje je torej dvojna:

  • za nove animatorje (šolanje že znotraj molitvene skupine, osnovno usposabljanje) in
  • za že formirane animatorje.

Učenje zajema temelje in vizijo Katoliške karizmatične prenove (ekleziologija, krst v Svetem Duhu, zgodovina Katoliške karizmatične prenove, teologija poslanstva) in praktično pomoč ter ideje za služenje (elementi molitvenega srečanja, osnovne tehnike za evangelizacijo, življenje animatorja).

Poleg formalnega usposabljanja v okviru Šole za animatorje obstajajo še dodatna šolanja, na primer šola v Butoraju v okviru novomeške animacijske skupine za karizmatično prenovo ter razni duhovni vikendi.

Ljudje vseh starosti, ki ste poklicani, prisrčno vabljeni k sodelovanju v služenju!