Duhovni tok

Katoliška karizmatična prenova je najprej in predvsem Božji dar.

Ne gre za kakšno izrazito specifično duhovnost, temveč le za resno razumljeno, mišljeno in živeto katoliško krščanstvo, katerega bistveni del je tudi dar Svetega Duha.

Glavna značilnost je kristocentričnost, saj je Jezus Kristus začetek in konec vsakega našega snovanja, vse milosti prihajajo od Njega.

Sledita dva stebra, iz katerih vse izvira:

  • Slavilna molitev
  • Izlitje Svetega Duha s karizmami (krst v Svetem Duhu)

Svoje 40-letne izkušnje evangelizacije v karizmatični prenovi je strnil Marjan Dvornik v svoji diplomski nalogi: JEZUS ŽIVI