Ponižni naj slišijo in se veselijo (Ps 34,3)

Posted in Reportaže

 

Zadnjo nedeljo v mesecu januarju je v Mariboru potekalo redno mesečno srečanje. Najprej smo skupaj s slavilno skupino Poklicani častili in slavili Jezusa v Najsvetejšem oltarnem zakramentu. Ker pa vsi radi poslušamo pričevanja, smo prisluhnili Mariji, ki se je v družinskih stiskah obrnila na Boga. Srečanje z živim Jezusom ji  je spremenilo življenje, redno se udeležuje srečanj molitvene skupine in veliko pomaga v župniji. Z Božjo pomočjo lažje premaguje težave, vse skrbi predaja Njemu in mu popolnoma zaupa.

Gost srečanja je bil duhovnik Ciril Čuš, ki je v poučevanju razmišljal o ponižnosti. Kako stopati v ponižnost? Božja beseda nam govori o devetih sadovih Svetega Duha (Gal 5,22). To je svetopisemsko razločevanje, v življenju je potrebno razločevati stvari. Kaj me dela bolj svobodnega, bolj odprtega, bolj veselega? Pomembno je da poslušam, slišim, razumem in delam. Pomembno je poslušati Boga. Molitev je pogovor z Bogom, potrebno je slišati, kaj nam Bog govori.

Najprej moramo imeti LJUBEZEN, po kateri hrepeni vsak človek. Jezus nam naroča: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem« ter Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. (Mt 22, 37-39). Ali imam rad Boga? Kaj iščem v ljubezni? Božje ljubezen nima meja in ne postavlja pogojev, je večna in gre do konca. Bog te ima neskončno rad! Ko doživiš živega Boga, hrepeniš po Njem, po zakramentih. Nasproti ljubezni je sovraštvo, lahko je v naši notranjosti (npr. sovražimo določeno delo, hrano). Kdaj si nazadnje objel svojo mamo, svojega očeta? Naredi ta korak, čeprav si bil v otroštvu morda prizadet in ranjen. Reci človeku, da ga imaš rad, čeprav te kritizira in ogovarja. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan (Rim 5,5). O ljubezni lahko dosti govorimo, potrebno jo je živeti. Potrebno je vztrajati do konca.

Drugi sad Svetega Duha je VESELJE. Kristjani navadno nimajo veselih obrazov. Kaj me razveseljuje? V Svetem pismu beremo, da Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu (Rim 14, 17). Pravo veselje je v Bogu. Bog me rešuje! Vzeti si vsaj pet minut časa, da boš slavil Gospoda, bodi odprt in iskren. Imamo razloge za veselje, imamo zdrave roke in noge, oči s katerimi gledamo, … Imamo vero, spomin, poklicanost, da smo kristjani. Vesli smo za življenje, za starše. Za ljudi okoli nas. Za vse milosti in darove – hvala Ti! Za vse stvari se zahvaljujte! Nasproti veselja je žalost. Žalosti me tisto, kar ni prav, kar me boli, kar me je prizadelo … Vse to izroči Gospodu. Ko se ponižaš se odrejo vrata Božjega usmiljenja.

Vsi si želimo MIRU. Jezus nam prinaša Božji mir, to je mir srca. Poleg miru je zaupanje. Ko zaupaš, si miren. Nasprotno je nemir. Potrebno si je vzeti čas, ki ga imamo in je dragocen. Prizadevati si, da bi živeli  v miru s sorodniki, sodelavci, v župniji…. Če želiš, da se otroci umirijo, moraš biti sam umirjen. Nemir namreč v nas sproža strah, žalost, izčrpanost.

Nasproti POTRPEŽLJIVOSTI je nepotrpežljivost. Potrebno si je vzeti več časa, npr. ko greš na pot. Človek pa hoče vse takoj. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost (Kol 3, 12). Ali sem potrpežljiv? Gledaš na uro, če župnik eno minuto zamuja, če ima predolgo pridigo? Biti potrpežljiv pri Bogu, tudi pri molitvi. Prositi za dar potrpežljivosti.

BLAGOST – ali si blag pri besedah? Božja beseda je blaga, je blagoslovljena. Nasprotje je trdost, zadirčnost.

Naslednji sad je DOBROTLJIVOST. Absolutna dobrota je v Bogu. Biti moramo orodje v Božjih rokah. Ali smo drug drugemu dar?

Sledi KROTKOST ali ponižnost. Nasproti je napuh. Dobili smo napotke, kako biti ponižen oz. 8 korakov ponižnosti:

  1. v vsakem človeku iščem najboljše, kar je v njem;
  2. biti iskren v komplimentih;
  3. biti hiter v priznavanju lastnih napak;
  4. po prepiru sem prvi, ki se opravičim;
  5. zavedam se svoje majhnosti;
  6. služiti tam, kjer sem, z ljubeznijo;
  7. od vsakega človeka se lahko nekaj naučim;
  8. Bogu se zahvalim za vse!

Pomembna je ZVESTOBA. Biti zvest v osebnem odnosu z Bogom: molitev, zakramenti, branje Božje besede, dobra dela, …

Deveti sad Duha je SAMOOBVLADOVANJE. Obvladati svoj jezik, svoja čustva, misli,…

Poučevanje je bilo zelo nagovarjajoče, še posebej 8 korakov ponižnosti, ki pa jih ni vedno lahko izpolnjevati. Vrhunec srečanja je bila sveta maša, ob koncu srečanja pa so bile molitve nad posamezniki, h katerim so prisotni z veseljem pristopili.

 

Besedilo in foto: Milena Grabušnik

 

Septembrsko srečanje v Mariboru

Posted in Reportaže

REČEM TI – VSTANI IN HODI!

Molitveno srečanje v Mariboru na temo molitve o ozdravljenju

 

Po poletnem premoru je v nedeljo 20. septembra 2015 v Slomškovi dvorani v Mariboru potekalo redno mesečno srečanje.

 

V začetku smo skupaj slavili, molili in častili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Nato pa so udeleženci z zanimanjem prisluhnili gostu duhovniku g. Damjanu Mlinariču. Tudi sam je doživel ozdravljenje, po molitvi je bil ozdravljen aken. Poleg tega je bilo v njem tudi vedno manj jeze.

V Zahodni Evropi je veliko jemanja zdravil in veliko zdravnikov, v Afriki pa je malo zdravnikov. In tam se ljudje obrnejo ali na Boga ali na vrače. Tudi pri nas se veliko ljudi obrne na alternativce. V katoliški cerkvi je malo ponudbe za molitev za ozdravljenje, npr. Prenova v Duhu, Skupnost Emanuel, Mladi v Kristusu.

G. Mlinarič je diplomiral prav na temo ozdravljenja. Pri izbiri teme in mentorja diplomske naloge se je obrnil na Očeta Špeliča. Svetoval mu je p. Mirana Špeliča in pisanje o zgodovini molitve za ozdravljenje. Pri pisanju naloge ga je vodil Sv. Duh.  Diplomiral je 24.9.2009, na god Antona Martina Slomška. Pred zagovorom diplome je bil zelo nemiren, po molitvi nad njim, strahu ni bilo več in zagovor je bi uspešen.

 
 

Glavne ugotovitve o molitvi za ozdravljenje so, da je o tem veliko nepoučenosti, prav tako je veliko ignorance. Ta tema je bila bistvenega pomena za Jezusa, torej tudi za nas. Da molimo za ljudi, za njihovo ozdravljenje. »Ješua« pomeni Bog, ki ozdravlja. Dvajset odstotkov evangelija govori o ozdravljenjih. Jezus je ozdravljal in največkrat v soboto, prav zaradi farizejev in njihovih pravil oz. črke postave, saj so zgrešili bistvo. Znan je primer moža, ki je imel suho roko in ga je Jezus ozdravil. Judje so bili tako jezni, da so ga hoteli umoriti. Jezus je bi pripravljen umreti – za to so ga tudi ubili – zaradi ozdravljanja ljudi.

Nova evangelizacija mora nujno zajemati tudi molitev za ozdravljenje. Rime je postal krščanski prav zaradi ozdravljenja in osvoboditev, v prvi Cerkvi je bilo povsem normalno, da so ljudje vsakodnevno molili za ozdravljenje, tudi laiki.  Bog vedno deluje! Sv. Avguštin (5. stol.) ni več verjel v ozdravljenje, ljudi so pošiljali k relikvijam svetnikov in začeli so se dogajati čudeži. V Hiponu je bilo zabeleženo 72 čudežev. Proti koncu svojega življenja je Sv. Avguštin ponovno začel moliti za potrebe ljudi. Božja beseda nam pravi »na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli«. (Mr 16,18). Sv. Frančišek Asiški je veljal v Cerkvi za osebo, ki je ozdravil največ ljudi. Ljudje so to povezovali s svetniki, kateri lahko molijo. Gospod pa uporabi vsakega, potrebno je moliti in vztrajati. Govorimo o »namakalni» molitvi za ozdravljenje, v kateri pomakaš osebo v Božjo ljubezen in Božje usmiljenje. Po tej molitvi so bili ljudje ozdravljeni tudi kroničnih bolezni. Če želiš, da te Bog ozdravi, je potrebno moliti. Potrebno je verjeti v ozdravljenje!

Leta 1901 se je v Los Angelesu karizmatični duh ponovno rodil, npr. binkoštniki so danes najhitreje rastoča cerkev, med darovi je tudi dar ozdravljenja. Po 2. vatikanskem koncilu je začela Cerkev ponovno prebujati karizme. Cerkev je izdala dokument o molitvi za ozdravljenje. Leta 2007 je ICCRS izdal praktična navodila za molitev za ozdravljenje.

Bog vedno odgovori na molitev, včasih takoj, včasih postopoma ali pa čez nekaj časa. Potrebno je vztrajati v molitvi. Osebi, ki potrebuje molitev, postavimo tri vprašanja: Ali lahko molim zate? Ali lahko molim zdaj? Ali lahko položim roke nate? Za laike je dobro, da molijo v skupinah. G. Mlinarič je povedal, kako so letos poleti v ZDA zanj in druge molili po več ur, saj tam obstajajo službe za ozdravljenje.

Dobili smo spodbudo, da začnemo moliti za ljudi, za ozdravljenje. Cilj je ljudi pripeljati k Jezusu, da cerkev ne bo vedno bolj prazna. Sanjati o tem, da se bo v vsaki krščanski družini in med krščanskimi brati dogajala molitev za ozdravljenje s polaganjem rok ter sanjati o tem, da bo imela vsaka župnija skupino za ozdravljenje…

Ta izziv je pred nami.

 

Vrhunec srečanja je bila daritev sv. maše, ob koncu pa so prisotni z veseljem pristopili k molitvi za potrebe posameznikov.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Besedilo in fotografije: Milena Grabušnik